Chuyên mục «Các Dạng Bài Tập Toán Số 10»

Tổng hợp tất cả các dạng bài tập toán số 10 cơ bản và nâng cao.

Chuyên đề 1: Phân tích đường tròn lượng giác. Góc đo độ và góc radian (rad)

Đường tròn lượng giác là đường tròn có bán kính là 1 đơn vị. Trục ngang đi qua tâm (tương tự trục hoành Ox) gọi là trục cos – Trục thẳng đứng qua tâm (tương tự trục tung Oy) gọi là trục sin. Đường thẳng tiếp tuyến bên phải vuông góc với trục cos gọi …