Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 có trắc nghiệm – Đề 27

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

I – Trắc nghiệm. <2 điểm>
Câu 1: Đồ thị hàm số y=(m-1)x+1 hệ số góc bằng 1 khi m có giá trị là
A. m=1  B.  m=2 c:  m=-3 d:  m=-4
Câu 2: phương trình: x^2 -(2m+1)x+2m=0 có hai nghiệm là.
A.1 hoặc 0  B. 1 hoặc -1   C. 1   D. -1 hoặc 0
Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn tâm O, góc ABC bằng 75 độ  thì số đo cung AB bằng.
A. 30 độ  B. 60 độ  C. 90 độ D. 120 độ
Câu 4: Thể tích hình cầu có bán kính 3cm là:
A. 12π cm3   B 24 cm3   C. 28π cm2   D. 36π cm3
II – Tự luận.
Câu 1: <2 điểm>
a/ Rút gọn biểu thức: \(P=\frac{{x+2}}{{x\sqrt{x}-1}}+\frac{{\sqrt{x}+1}}{{x+\sqrt{x}+1}}-\frac{{\sqrt{x}+1}}{{x-1}}\) với x>=0 và x#1
b/ Trong vòng 12h tính từ lúc 00 giờ sáng đến 12h trưa thì kim phút và kim giờ gặp nhau mấy lần?
Câu 2: < 1,5 điểm>: Cho phương trình x^2 – 2(m-1)x +m -3 =0: , với m là tham số.
a/ chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b/ gọi a và b là hai nghiệm của phương trình trên. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức a^2+b^2.
Câu 3: <1 điểm> Hai vòi nước chảy cùng vào một bể hổng có nước trong 6h thì đầy bể. Nếu để riêng vòi số 1 chay trong 2 giờ sau đóa đóng lại và mở vòi 2 chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì được 2/5 bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu?
Câu 4. <3,5 điểm> Cho đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A và B). Lấy D thuộc đáy BC (D khác B và C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại E, tia AC cắt tia BE tại F.
a/ Chứng minh rằng FCDE nội tiếp.
b/ Chứng minh DA.DE=DB.DC
c/ Chứng minh góc CFD bằng OCB. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh IC là tiếp tuyến đường tròn tâm O
d/ biết DF=R chứng minh tan(AFB)=2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *