Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 có trắc nghiệm – Đề 30

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

I – Trắc nghiệm. <2 điểm>
câu 1: Phương trình m2x2-mx-1=0 là phương trình bậc 2 ẩn x khi nào
A. m≠0 B. m≠1 C. m≠-1 D. m=0
Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức \(\[\sqrt {1 – x} .\sqrt {x – 1} \]\) là
A. x=1 B. x<1    C. x≥1      D. x≤1

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=3a, AC=4a. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài là.
A. a B. 2a C.4a D.5a
Câu 4. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Khi đó góc AIB có số đo là.
A. 30     B. 45    C. 60  D. 90

II – Tự luận.
Câu 5. <2 điểm> a/ tính giá trị biểu thức: \(A =  – \sqrt {10}  + \sqrt {3 – \sqrt 5 }\)
b/ Một người chơi phi tiêu trúng thưởng với luật chơi như sau. Cứ mua 20 phi tiêu đầu thì phải trả 20k VNĐ. 10 Phi tiêu tiếp theo trả 18k VNĐ. Hỏi người đó chơi hết 45 phi tiêu thì hết bao nhiêu tiền.
Câu 6.<2 điểm>  Cho hàm số đồ thị (P): y= -x2 và đường (d) thẳng có hàm số: y=2(m-1)x-m-3
a/ Tìm giao điểm của đồ thị P và (d) bằng phép tính khi m=0. < trong hinh m=10 cac ban cap nhat lai giup minh>
b/ Tìm giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt sao cho hoành độ 2 điểm phân biệt đó nằm cùng phía so với trục tung.
Câu 7. <3 điểm> Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm cố định thuộc đoạn thẳng OB, C khác O và B. Dựng đường thẳng d vuông góc với đường thẳng AB tại C, cắt nửa đường tròn tâm O tại M. Trên cung nhỏ MB lấy điểm N bất kỳ (N khác M và B). Tia AN cắt đường thẳng d tại F. Tia BN cắt đường thẳng d tại E. Đường thẳng AE cắt nửa đường tròn tâm O tại D.
a/ Chứng minh AD.AE=AC.AB
b/ Chứng minh B,F,D thẳng hàng và F là tâm đường tròn nội tiếp tam giác CDN
c/ Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. CMR I luôn nằm trên 1 đường thẳng cố định khi điểm N di chuyển trên cung nhỏ MB
Câu 8. < 1 điểm>. Cho a,b,c là số thực thỏa mãn abc=1
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: \(P = \frac{{ab}}{{{a^5} + {b^5} + ab}} + \frac{{bc}}{{{b^5} + {c^5} + bc}} + \frac{{ca}}{{{a^5} + {c^5} + ac}}\)

Đề thi vào 10 đề 30 có trắc nghiệm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *