Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 17

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

Câu 1: 3 điểm
a/ tính giá trị của biểu thức: \(\frac{{\sqrt{{2+\sqrt{3}}}}}{{\sqrt{{12+6\sqrt{3}}}}}.\frac{{\sqrt{2}+\sqrt{3}}}{{\sqrt{2}-\sqrt{3}}}-\frac{5}{{\sqrt{6}}}\)

b/ Giải phương trình:(x2-4)2+x2-6=0\

c/ rút gọn phương trình sau: \(\displaystyle A=\frac{{5\sqrt{a}-3}}{{\sqrt{a}-2}}+\frac{{3\sqrt{a}+1}}{{\sqrt{a}+2}}-\frac{{{{a}^{2}}+2\sqrt{a}+10}}{{a-4}}\) a≥0,a≠0
Câu 2: 2điểm Cho parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình lần lượt là y=mx2 và y =(m+2)x +m-1 ( m là tham số và khác 0)
a/ Với m=-1 tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P)
b/ Chứng minh rằng khi m khác 0 thì (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
Câu 3: 1 điểm Quãng đường AB dài 100km. Cùng 1 lúc, một xe máy đi từ A đến B và 1 ô to đi từ B về A. Sau khi gặp nhau, xe Ô tô đi thêm 2/3h nữa thì tới A. Coi vận tốc 2 xe không đổi trên cả quãng đường đi và vận tốc xe ô tô hơn xe máy là 20km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 4: 3 điểm Cho đường tròn tâm O đường kính AB =2R. Gọi C là trung điểm của OA, qua C kẻ dây MN vuông góc với OA tại C, Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.
a/ Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp
b/ Chứng minh AK.AH =R^2
c/ Trên KN lấy I tùy ý sao cho KI=KM chứng minh: NI =KB.

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN - ĐỀ 17

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *