Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 18

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

Câu 1 <2 điểm>: Cho biểu thức: \(\)\displaystyle A=\left( {\frac{{\sqrt{a}+\sqrt{b}}}{{1-\sqrt{{ab}}}}+\frac{{\sqrt{a}-\sqrt{b}}}{{1+\sqrt{{ab}}}}} \right):\left( {1+\frac{{a+b+2ab}}{{1-ab}}} \right)[/latex với a>0, b>0 ab≠1.
a/ Rút gọn D

b/ Tính giá trị của D với a = 2/(2- √3)
Câu 2 <2 điểm>: Một Cano xuôi dòng từ A đến B với quãng đường 104km sau đó từ B về A. Thời gian từ B về A nhiều hơn 10 phút. tính vận tốc thực tế của cano biết vận tốc dòng nước là 2km/h.
Câu 3 <2 điểm>: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) là đồ thị của hàm số y=1/2 x^2 và đường thẳng (d) có hệ số góc là m và đi qua điểm I(0,2).
a/ viết phương trình đường thẳng (d)
b/ Chứng minh rằng (d) luôn cắt tại hai điểm phân biệt với m.
c/ Gọi a và b là hoành độ giao điểm của (P) và (P). tính giá trị của m để a3+b3=32
Câu 4 <3,5 điểm> Cho tam giác nhọn ABC có AB< AC và nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BB’ và CC’ Cắt nhau tại điểm H. gọi điểm M là trung điểm của Bc. Tia MH cắt đường tròn (O() tại điểm P.
a/ chứng minh hai tam giác BPC’ và CPB’ đồng dạng
b/ Các đường phân giác của các góc BPC’ và CPB’ cắt AB và AC tại E và F. Gọi O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF; K là giao điểm của HM và AO’. CMR PEKF nội tiếp
c/ Chứng minh tiếp tuyến tại E và D của đường tròn (O’) cắt nhau tại 1 điểm nằm trên đường tròn O.
Câu 5 <0,5 điểm>. Cho ba số a,b,c khác 0 thỏa mãn 1/a +1/b +1/c=0. CMR: ab/c2 +bc/a2+ ac/b2=3

HÌNH ĐỀ BÀI.

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN - ĐỀ 18

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *