Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 19

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

Câu 1. <3 điểm>
a/ Tính: \(A=\sqrt{{4+\sqrt{{10+2\sqrt{5}}}}}+\sqrt{{4-\sqrt{{10+2\sqrt{5}}}}}\)
b/ Cho a+b = 2017+√2018 và a.b=-2017. √2018

tính A= a^2+b^2-20172
c/ Giải phương trình: x3-1=0
Câu 2 <2 điểm>. Cho biểu thức mx2 -2mx –m+1=0 (m là tham số)
a/ tìm m để phương trình có 2 nghiệm.
b/ tìm biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm a, b của phương trình trên không phụ thuộc vào m.
câu 3 <1,5 điểm>. Một chiếc xe đi từ A đến B dài 115 km trong một thời gian qui định . Trên đường đi Xe dừng lại ở C để mua đồ, để đảm bảo thời gian xe tăng vận tốc thêm 10 km/h. Biết quãng đường BC dài gấp 8/15 AC và thời gian đi hết quãng đường BC gấp 3/2 thời gian quãng đường AC. Tính vận tốc ban đầu của oto.
Câu 4 <2,5 điểm>. cho tứ giác AEDF nội tiếp đường tròn, góc A nhọn. Từ D kẻ 1 cát tuyến cắt AF tại C và AE tại B. Trên tia AD lấy P sao cho. DA.DP = DB.DC.
a/ CMR tứ giác ABPC là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b/ CMR DEF và tam giác PCB đồng dạng với nhau.
Câu 5<1 điểm>. Cho abc là các số thực sao cho abc =1 và a36>36.

Chứng minh rằng : a^3/3 +b^2+c^2>ab+bc+ca

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN - ĐỀ 19

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *