Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 20

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

Câu 1: <3 điểm>
a/ giải phương trình sau: x2+3x-2=0
b/ Giải hệ phương trình sau: \(\displaystyle \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {3x-2y=7} \\ {-2x-3y=-22} \end{array}} \right.\)
c/ Cho biểu thức: \(P=a-\left( {\frac{1}{{\sqrt{a}-\sqrt{{a-1}}}}-\frac{1}{{\sqrt{a}+\sqrt{{a-1}}}}} \right)\) a≥1
rút gọn biểu thức và chứng tỏ P≥0

Câu 2.<1,5 điểm> Cho hệ phương trình: \({\begin{array}{*{20}{c}} {mx-y=2m} \\ {x-my=1-m} \end{array}}\)
Tìm m để phương trình luôn có 1 nghiệm (x;y) thỏa mãn x+y>0

Câu 3. <2 điểm> Một ô to xuất phát hướng từ A đến B và 1 xe máy cùng xuất phát với ô tô từ C nằm trên đường từ A đến B. C cách A 1 đoạn 10km, Sau một giờ thì Ô tô đuổi kịp xe máy và đi thêm 2/3h nữa thì tới B còn xe máy tính từ lúc bị ô tô đuổi kịp thì đi 1h nữa tới B. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 4: <3,5 điểm> Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Vẽ hình bình hành BHCD. Đường thẳng đi qua D và song song với BC cắt đường thẳng AH tại E.

a/CMR A,B,C, D, E cùng thuộc một đường tròn.
b/ CMR: góc BAE=DAC
c/. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và M là trung điểm BC. Đường thẳng AM cắt OH tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC.
d/ Giải sử OD = a. Hãy tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *