Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 21

Câu 1: <2,5 điểm>
a/ Cho hai điểm A(2,3) và B(0;1). Hãy viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và song song với đường thẳng AB.
b/ Giải phương trình: 9x^4 + 5x^2 -4=0
c/ Chứng minh rằng:
Câu 2: <1,5 điểm> Hai ô tô đi từ A đến B dài 200km. Biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.
Câu 3: <1,5 điểm> Cho phương trình: x^2 – 2(m+2)x +m^2+4m+3=0. Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt a,b. Tìm biểu thức chỉ chứa a,b không phụ thuộc vào m.
Câu 4. <3,5 điểm> Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) có AB<AC. Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M, AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D, E là trung điểm của đoạn AD, EC cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ 2 là F. CMR
a/ tứ giác OEBM nội tiếp
b/ MB^2=MA.MD
c/ góc BFC bằng góc MOC
d/ BF//AM
Câu 5 <1 điểm> Cho hai số dương x,y thỏa mãn: x+2y=3. CMR
1/x+2/y>=3

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *