Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 23

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của y=x2 là
A. 0     B. 1    C. -1    D. Không có
Câu 2: Phương trình (m-1)x2-mx-1 =0 là phương trình bậc hai ẩn x khi.
A. m>1    B. m<1    C. m=1    D. m≠0
Câu 3: Cho tam giác ABC có góc A =600 nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R=2cm. Cạnh BC có độ dài là
A. 1cm   B.2cm    C. 3cm    D. 4cm
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Biết BC=5 thì độ dài các cạnh còn lại là:
A. AC=3;BC=4  B. AC=BC=5/căn 2  C: AC=BC=5    D: AC=BC=5.căn 2
Câu 6. Rút gọn các biểu thức sau.
a/\(\displaystyle A=\sqrt{{1+\sqrt{2}}}+\sqrt{{1-\sqrt{2}}}\)

b/ \(\B=\frac{{5-\sqrt{5}}}{{\sqrt{5}-1}}-\frac{4}{{\sqrt{5}+1}}\)
Câu 7: Cho phương trình x^2+mx-m-1=0 (1) – m là tham số.
a/ tìm m để phương trình nhận x=2 là nghiệm của phương trình. Tìm nghiệm còn lại nếu có.
b/ Tìm m thỏa mãn phương trình (1) có hai nghiệm a;b thỏa mãn a^2018+b^2018=1
Câu 8. A và B có một số bi biết tổng số bi của hai bạn là 15, A có nhiều gấp 2 lần B. Tìm số bi của mỗi bạn.
Câu 9. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Các đường cao AD, BE,CF của tam giác cắt nhau tại H.
a/ CMR tứ giác BCEF nội tiếp
b/ CMR EF vuông với AO
c/ Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC.
Câu 10. Cho a,b>0.
Tìm giá trị nhỏ nhất của: M=4a+1/a+2018

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *