Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 24

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau.
a/ 3x^2-2x-1=0
b/ x^4+5x^2-36=0
c/2017x^2-2018x-4035=0
c/ \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{{{(x-1)}}^{2}}+{{y}^{2}}=1} \\ {2{{{(x-1)}}^{2}}-5{{y}^{2}}=-5} \end{array}} \right.\)
Câu 2: Cho hàm số (P): y=mx^2 và đường thẳng d: y=x+1.
a/ Với m=1 tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị nói trên bằng phép tính
b/ tìm m để đường thẳng d có thể giao được với P
Câu 3: Thu gọn các biểu thức sau.
a/ \(A=\sqrt{{\frac{{3\sqrt{3}-4}}{{2\sqrt{3}+1}}}}-\sqrt{{\frac{{\sqrt{3}+4}}{{5-2\sqrt{3}}}}}\)
b/ \(B=\frac{{x\sqrt{x}-2x+28}}{{x-3\sqrt{x}-4}}-\frac{{\sqrt{x}-4}}{{\sqrt{x}+1}}+\frac{{\sqrt{x}+8}}{{4-\sqrt{x}}}\)
Câu 4: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2h, vận tốc chảy của dòng nước là 2km/h. Hỏi thời gian để cano từ B trở về A đúng bằng thời gian cano từ A đến B thì cano phải tăng thêm vận tốc là bao nhiêu. Tính quãng đường AB nếu biêt khi cano từ B về A trong 2h chỉ đi được quãng đường là 92km.
Câu 5. Cho đường tròn tâm O đường kính BC. Lấy một điểm A trên đường tròn sao cho AB>AC. Từ A vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Từ H vẽ HE vuông góc với AB và HF vuông góc với AC (E thuộc AB và F thuộc AC)
a/ CMR AEHF là hình chữ nhật và OA vuông góc với EF.
b/ EF cắt đường tròn (O) tại P và Q, E nằm giữa P và F. CMR AP2 =AE.AB từ đây suy ra tam giác APH cân
c/ Gọi D là giao của PQ và BC, K là giao của AD và (O) k khác điểm A. CMR AEFK là tứ giác nội tiếp
d/ I là giao của KF và BC. CMR HI^2=IC.ID

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *